Siesjö våtmarksled

  • Sölvesborg
  • Ynde - 294 92 - Sölvesborg
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Vid Siesjö norr om Sölvesborgs centrum har en våtmarksled med två fågeltorn anlagts.

Beskrivning

Siesjö är belägen i kommunens sydvästra del, intill Ynde Naturskola. Gränsen mellan Skåne och Blekinge går mitt i sjön. Tre bäckar har tillflöde till sjön, en i sydost och två i norr. Under 1950-talet sänktes sjön för att man skulle vinna åkermark. Området är unikt på det sätt att här finns flera arter som är rödlistade och riskerar försvinna.

Siesjö är en grund, naturligt näringsrik slättsjö som ligger inbäddad i ett mosaiklandskap med aldominerande strandskogar, ädellövskog och öppna marker. Fågellivet är spännande året runt vid sjön, på vintern finns möjlighet att se havsörn. Under tidig vår kan man ha turen att få se tranor landa på åkrarna. I sjön finns fisk som bland annat gädda och abborre och även den sällsynta arten nissöga lever här. Grodor och paddor använder sjön som barnkammare. Det finns mycket insekter och växter runt och sjön.

Med hjälp av LONA – Lokala Naturvårds bidrag har en våtmarksled anlagts vid Siesjö. Träspången är 300 meter och är byggd av 4 000 löpmeter rysk lärk, ett träslag som håller länge. Två fågeltorn finns, vägen ned till leden är iordninggjord den är cirka 800 meter. Det är Naturskolan och läraren Pia Nilsson med kollegor som tagit initiativ till leden, för att barn och andra ska få möjlighet att utforska sjön och det fågelliv som finns.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)