Sven Edvin Salje

Sven Edvin Salje föddes år 1914 på Hantverkaregatan i Jämshög. Det var en gata som under Saljes barndom sjöd av liv. Där bodde och verkade byns alla hantverkare, smeden, slaktaren, trädgårdsmästaren och urmakaren. Det var på bland annat denna livliga gata som Salje fick inspiration till sitt författarskap. Efter succén år 1942 med romanen På dessa skuldror var Salje under flera årtionden en av Sveriges mest lästa författare. Med undantag för några kortare perioder bodde Salje hela sitt liv på Hantverkaregatan . I boken med samma namn skildrar han människorna och deras verk på sin barndoms gata. Alla dessa människor är nu sedan länge borta. Men Saljes skildring ger en bild av hur idoga människor för 100 år sedan var med och byggde upp Sverige.

Ur kapitlet ”Vägskälet” i boken Hantverkaregatan.

Alldeles vid prästgården möttes tre vägar. En från öster, en från söder, en från nordväst. Ju närmare kyrkan desto bredare vägar. Det stämde också i vår kyrkby. I vägkorsningen fanns en upphöjning, en liten gräsbeväxt kulle. I centrum stod en elstolpe med en gatlykta. I sommarkvällar flockades vi byapojkar här. Det var under tjugotalet. En bil var en sällsynthet. Däremot hände det ofta att en hästskjuts skramlade förbi. Måttagning hos en av de många byskräddarna. Gillen och kalas. Inte sällan skjutsar med hästar som låg som remmar längs marken. Det gällde barnmorska eller provinsialläkare, sjuksköterska eller veterinär. Liv och död. Då blev vi tysta. Mitt i glädjen och sommarkvällen fanns plötsligt fruktan för döden. Ja, mycket riktigt, efter en stund kom skjutsen tillbaka med den sökta hjälpen bredvid kusken i framsätet.

Ur samma kapitel går det även att läsa:

Ja, detta levande vägskäl, som fyllde mig i barnaåren med drömmar, förhoppningar, fruktan. Det är något förunderligt med vägar som möts och skils, som stöter samman och fjärmar sig åt olika håll. Vägarna är som människors möten.

Saljes fornstuga
Saljerummet och Saljes fornstuga 

 

Saljesällskapet

Saljesällskapet bildades i augusti 1999. Intresset för sällskapet var redan från början mycket stort och antalet medlemmar har vuxit snabbt. Idag har man 750 medlemmar och är därmed ett av landets största litterära sällskap. Saljesällskapet skapar föreläsningar, deltar i kulturevenemang och förvaltar Saljes litterära verk genom att medverka i juryn för Vistelsestipendiet som delas ut årligen. 

 

Vem var Sven Edvin Salje

Sven Edvin Salje levde 1914-1998

Med dramatik och inlevelse skildrar Salje det bondeland vi så nyligen lämnat. Denna landsbygd och dess villkor som ännu präglar vårt beteende och moral och för många fortfarande en hemlig längtan. Saljes böcker visar oss våra föräldrars eller tidigare generationers värld, där vi fångas, lever med och får nya insikter. Saljes historiska dramer berör också den jord och bygd, där vi lever idag. Detta är lika spännande och ger oss en fascinerande närhet också till den tidens människor. Allt i en sann historisk ram. Med sin speciella ordkonst väver han med lätthet in oss i en helt annan värld.

Salje och monument med hans texter
Sven Edvin Salje på Hantverkaregatan och monumentet "Vägskäl"

 

 

 

Böcker av Sven Edvin Salje

 

Familjen Loväng i Motorpa by

 • På dessa skuldror (1942)
 • Människors rike (1944)
 • Den söker icke sitt (1953)
 • Lågan i kvällen (1971)
 • Hem till havet (1973)

Trilogi om försvenskningstiden

 • Man ur huse (1958)
 • Kustridaren (1960)
 • Natten och brödet (1968)

Romanerna om Dane Wendt

 • Dessa dina bröder (1964)
 • Längs livets stränder (1967)

Fristående romaner

 • Dimmorna lyfter (1940)
 • Du tysta källa (1946)
 • Vingslag i natten (1948)
 • De flyendes eldar (1950)
 • Livets gäster (1955)
 • Intill gryningen (1960)
 • Efter midnatt (1976)
 • Genom lindens krona (1987)

Övriga böcker

 • Faddergåvan (1938; teaterpjäs)
 • Korset på vinden (1946; teaterpjäs)
 • Med de våra genom sekler (1963)
 • Hantverkaregatan (1980)
 • Brev till livet. Minnen (1993; memoarer)
 • Karl-Fredrik Björn har skrivit en biografi om Salje, Sjung dig själv en sång (1981)