Öljehult kyrka

Öljehults kyrka har oktogonal plan med sakristia i öster och torn i väster. Den reveterade kyrkan är byggd av liggtimmer och har rundbågade fönster.

Beskrivning

Kyrkorummet nås via tornets bottenvåning. Omkring 1754 uppfördes en kapellbyggnad med sexkantig plan, sakristia i öster och vapenhus i väster.

I början av 1800-talet utökades folkmängden och man behövde större utrymmen i kapellet. I december 1838 beslöt man att förlänga kapellet och bygga ett torn över vapenhuset. I april 1840 påbörjades ombyggnaden under byggmästaren Sven Nilssons ledning. Det gamla kapellet revs och timmer m m återanvändes. Den nuvarande åttakantiga kyrkobyggnaden stod klar i december 1840. Såväl exteriör som interiör har nyklassicistisk prägel. Fasaderna var rödfärgade fram till 1865-66, då kyrkan spritputsades i vitt med slätputsade hörn och fönsteromfattningar.

Vid en restaurering 1883-84 tillkom nytt innertak, läktarbarriär samt altartavlan av Bengt Nordenberg. 1924 skedde ommålning av interiören i ungefär samma färgsättning som tidigare. Vid en restaurering 1938-39 under ledning av arkitekten Å Seberg gjordes bl a bänkinredningen bekvämare och interiören målades om. 1957 restaurerades kyrkan av arkitekten S Ullén (bl a ommålning). Vid en restaurering 1976 borttogs bl a några bänkar under läktaren.

Omkring 1754 uppfördes kapelbyggnaden och 1838 beslöt man att förlänga kapellet på grund av att folkmängden i byn hade ökat.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)