Norje tingshus

Listers härads gamla tingshus i Norje uppfördes 1793-1795 på initiativ av riksdagsmannen Knut Pehrsson, även kallad "Mjällby kung"

Beskrivning

Norje ligger mellan havet och den gamla sjön Vesan. Här har vägen sedan urminnes tid gått fram.

Norje var under lång tid tingsplats för Listers Härad. Ting hölls i allmänhet på platser som låg lämpligt till ur kommunikationssynvinkel. Till en tingsplats hörde en avrättningsplats, och de offentliga avrättningarna kunde räknas till de stora folknöjena. Tingshuset, där säkert många tunga domar fallit, står kvar.

Även annan verksamhet hörde till en tingsplats; gästgivargården var viktig i sammanhanget. Tingsfolket skulle inta sina måltider och resande skulle hållas med hästbyten. Den gamla gästgivargården står kvar med sina stora stenladugårdar. På andra sidan vägen ligger ett äldre gästgiveri.

Fortfarande minner tingshuset och gästgivargårdarna om att platsen en gång varit betydelsefull. Stora välbyggda bondgårdar ansluter till samhället och kompletterar tillsammans med 1700-talsbrons påkostade gjutjärnsräcke bilden av ett äldre samhälle.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)