Nebbeboda skola

Nebbeboda skola

Skolan ligger vackert placerad på en höjd längs Nytebodavägen mellan Olofström och Nyteboda i Blekinge län. I lugn och vacker skog och intill Braxnagylet och  badplats för morgondopp, på 5 min promenadavstånd. Sedan 1964 äger Nebbeboda Intresseförening skolan och har som målsättning att underhålla och förvalta den och  bevara dess kulturarv och den anknytning till Harry Martinson som varit elev här och som skolan betytt mycket för.

Skolan används idag till kulturella evenemang och är en aktiv mötesplats under bl.a kulturveckan Nässelfrossan. På hösten genomför Harry Martinson sällskapet sedan ett par år ”Nebbeboda akademi” – en föreläsningsdag med olika ämnen som berör Harry Martinsons författarskap.

Olofströms kommuns vistelsestipendium är sedan 2013 förlagd till Lärarbostaden i skolan. Även skolsalen med enrumslägenheten används till detta stipendium under sommaren. Övrig tid finns det möjlighet att hyra bostäderna.

Nebbeboda utsikt

 

Årets Vistelsestipendiat

En av årets sex vistelsestipendiater i Nebbeboda skola är amerikanen Elliott Brandsma som kommer till Sverige för att fördjupa sig i nobelprisförfattaren Harry Martinson. Han upptäckte Harry Martinson sommaren 2011 när han hade bestämt sig för att läsa skandinaviska författare som vunnit Nobelpriset. Han lånade Aniara från skolbiblioteket och blev så fascinerad att den sträcklästes under en eftermiddag. 

Jag drabbades av diktens räckvidd och originalitet: den berättar en historia om en grupp rymdresandes tragiska undergång, men berättar också om medkänsla om försiktighet, och uppmanar läsarna att föreställa sig en mer human, rättvis och miljömedveten framtid, berättar Brandsma.

stipendiat Elliot Brandsma

Det var ett antal år senare som Elliott ville läsa om Aniara. Han hade lånat boken på Miamis stadsbibliotek. Boken var gammal, dammig och möglig eftersom inga nyutgåvor ges ut i USA. Lånet av boken gjorde honom sjuk, dammet och möglet utlöste en allergisk reaktion. Eftersom boken inte nytrycks i USA, och eftersom så lite har skrivits om Martinsons liv i amerikanska akademiska kretsar, bestämde han sig för att åka till Sverige för att utforska Martinsons arv på egen hand. Genom Martinson sällskapet, kom Brandsma i kontakt med möjligheten att söka vistelsestipendium i Nebbeboda skola. Olofströms kommun i samverkan med Martinson sällskapet, Salje sällskapet och Nebbeboda Intresseförening samverkar kring stipendiet och erbjuder årligen cirka sex stipendiater plats i skolan, där Harry Martinson en gång var elev.

stipendiat

Brandsma har stora förhoppningar för sin tid i Sverige. Han är nyligen antagen till en utbildning i skandinavisk litteratur vid universitetet i Wisconsin-Madison. Förhoppningen är att så småningom skriva sin doktorsavhandling om Harry Martinson och hans arv.

Bland annat är jag intresserad av huruvida Martinsons arv och nobelpris står i skuggan av den skandal som blossade, då Martinson själv satt i akademien när han tilldelades priset. Har det stått i vägen för storheten i hans verk och för hans möjlighet till internationellt erkännande? funderar Brandsma.

 

Ansökning och stipendium

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda. Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år. Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under maj tom september. Skolan har en stor lärarbostad med stort kök och tre sovrum.

Bedömning och urval av ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun. Ansökan görs på nedladdningsbar blankett: Ansökan om vistelsestipendium  som ska vara inskickad senast den 31 januari.

 

nebbeboda

 

 

Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkar björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev i tystnad
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.

Ur Längs ekots stigar, 1978.