MOSSADAMMARNA

Mossadammarna är det sista steget i reningen av avloppsvattnet innan det släpps ut i Holjeån.

Beskrivning

Namnet kommer från den hotade och rödlistade mossan hårklomossa som hittades på en sten i den lilla sumpskogen. Mossadammarna består av tre stycken dammar med mellanliggande översilningsytor där vattnet får syre när det strömmar över mindre stenar. Både växter och mikroorganismer i våtmarken bidrar till att ta upp framför allt kväve.

Egenskaper

  • Barn & Familj

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)