Hanö Fyr

Högst upp på Hanös högsta punkt blinkar den 16 meter höga Hanö Fyr med tre ljusblixtar var 13,5 sekund.

Beskrivning

Hanö Fyr är 16 meter hög och belägen på öns högsta punkt 60 meter över havet. Fyren restes mellan 1904 och 1906 och är en av de ljusstarkaste fyrarna i Östersjön. Lysvidden är hela 23,5 distansminuter eller ca 40 km. Tre ljusblixtar slungas ut över havet var 13.5 sekund.

Tidigare fanns en fyr uppe på fyrmästarebostadens tak och denna sköttes manuellt av en fyrmästare. Dagens teknik har dock gjort att Hanö Fyr är helt automatiserad. Vid fyren ligger också SMHI:s automatiska väderobservationsstation. Den ger bl a underlagen till sjörapportens dagliga uppgifter om vindstyrka och -riktning på Hanö.


Tillfällen (<% occasionResult.length %>)