Gränums gångled

Gångled i Gränum

Beskrivning

Strax etter du passerat östra kanten på fotbollsplanen så kommer det ett torp på vänster sida. Det är idag fritidsbostad. Marken kring torpet bär spår av att ha varit brukad och runt torpet är det gott om näringsrika platser där det tidigare gödslats.

Detta passar nässlan perfekt och de växer i stor mängd längs vägen. Nässlor var förr ett viktigt vitamintillskott i matlagningen och man har även odlat dem för att göra garn och kläder.

Egenskaper

  • Barn & Familj

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)