Gammalstorps Kyrka

På en ö i forna sjön Vesan ligger 1700-talskyrkan med anor från 1100-talet.

Beskrivning

En äldre, romansk kyrka uppfördes under 1100-talet eller vid 1200-talets början på en liten ö i den forna sjön Vesan. I äldre tid var den grunda sjön av betydelse för kommunikationerna inom bygden. Sockenkyrkan låg därmed centralt placerad på en ö som var lätt att nå med båt.

Under 1790-talet byggdes en ny kyrka av byggmästare Ludvig Dymling från Kristianstad. På grund av oroligheter och krig blev tornet inte färdigt förrän trettio år senare. Det bekostades av en kollekt från hela riket.

Från den gamla kyrkan överfördes bl a en träskulptur av en helig abbot från 1400-talet, den åttakantiga dopfunten från 1637 och altartavlan. År 1772 hade man från en Skåneförsamling köpt en altaruppsats från 1600-talets senare hälft, denna var dock för stor för den gamla kyrkan, varför uppsatsen delades i broderlig sämja med grannförsamlingen. Ysane fick således altaruppsatsens övre del med uppståndelsen, medan Gammalstorp behöll de parti som föreställer nattvardens instiftande. I den nya kyrkan i Gammalstorp blev altartavlan för liten och utökades därför.

Numera rymmer ön, förutom kyrkan, även prästgården och församlingshemmet.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)