Fiskelägen på Listerlandet

Längs Listerlandets 80 km långa kust ligger fiskelägena som ett pärlband.

Beskrivning

Under 1900-talet har fiskhanteringen koncentrerats till Hörvik, Hällevik och Nogersund. På dessa fiskelägen har man anlagt fiskeindustrier och nya hamnar som är bättre anpassade till dagens krav. I kärnan av de gamla fiskelägena finns ofta de äldre husen kvar, även om många har moderniserats.

De långsmala tomterna där man torkade sina garn i så kallade garnhagar är karakteristiska, och i utkanten av fiskelägena har moderna villaområden vuxit upp. Många som bor på fiskelägena idag arbetar inte med fiske.

Hällevik

Hälleviks gamla bykärna med traditionell trähusbebyggelse ligger norr om fiskehamnen tätt intill stranden, där en lång rad kåsar har bevarats. På Hällevik finns också fiskindustri, rökeri och fritidshamn. Orten har dessutom ett charmfullt fiskemuseum, som är väl värt ett besök. Här finns ett sommaröppet pensionat och en stor camping belägen mitt emellan Hällevik och Nogersund.

Nogersund

Öster om Hällevik ligger Nogersund, en av Sveriges största fiskehamnar. Nogersund har använts som fiskeläge sedan 1700-talets början och delar av 1800-talets fiskeläge finns kvar. Sydväst om tätorten ligger Kråkenabben, ett vindpinat trädfattigt beteslandskap med ägorna inrutade av vällagda stenmurar. Från Nogersund kan man också ta färjan till Hanö.

Hörvik

I skydd av Listershuvud ligger Hörvik där det finns ett flera yrkesfiskare. Här finns en fiskindustri, och dessutom ligger ett par mysiga hamnkrogar i hamnen. Hörvik är i det närmaste sammanväxt med Krokås, ett mindre fiskeläge.

Västra Näs

Västra Näs fick fast bosättning vid mitten av 1800-talet. Efter första världskriget blev Västra Näs och Sandviken populära bad- och utflyktsplatser för sölvesborgare och båtförbindelser ordnades från staden. Senare har nya hus uppförts och man har byggt om fiskarstugor till fritidshus.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)