Väggaskolan

Väggaskolan är arkitekt Gunnar Asplunds första verk.

Beskrivning

År 1912 bestämdes det att en realskola skulle byggas i Karlshamn. Man utlyste en arkitekttävling som den mycket berömde arkitekten Gunnar Asplund vann.

Den äldsta byggnaden, det så kallade A-huset eller "Gamla skolan", uppfördes år 1917. Denna del har en nationalromantisk prägel som är inspirerad av historiens borgar.

Den första utbyggnaden gjordes 20 år senare och ritades även den av Gunnar Asplund. Här finns funktionalismens alla karaktärsdrag. I dag används skolan som gymnasieskola och en tredje byggnad har tillkommit. Väggaskolans A- och B-hus byggnadsminnesförklarades år 1993.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)