Naturreservat i Karlshamns kommun

För den naturintresserade har Karlshamns kommun mycket vacker natur att erbjuda.

Beskrivning

Bland annat Nytorpet där en mängd väl skyltade vandringsleder utgår från Friluftsfrämjandets anläggning där även Blekingeleden passerar.

Ire naturreservat ligger i östra delen av Ringamålabygden. Här driver Karlshamns kommun en natur- och kulturskola.

Skärgårdsmiljö med lövskogskust och enbuskhällmarker hittar man på till exempel Tjärö, Eriksberg och i Stilleryd.

Även naturreservatet Sternö-Boön vid kusten har flera skyltade vandringsleder.

I Karlshamns kommun finns ca 25 naturreservat. För mer information om naturreservat se vidare på Länsstyrelsens hemsida.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)