Möljeryd kyrka

Möljeryds kyrka är uppfört enligt ritningar av N O Berlin 1894.

Beskrivning

Kyrkan är en ombyggnad av ett äldre trähus, uppfört enligt ritningar av N O Berlin 1894, som kombinerat skola och gudstjänstlokal. Till grundplan och volym överensstämde denna byggnad nästan helt med den nuvarande kyrkan. Den viktigaste skillnaden var att det gamla husets interiör saknade någon fast kyrklig inredning.

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1928 med en kompletterande restaurering 1947. Kyrkan består av en rektangulär träbyggnad orienterad åt norr, med en förhall i öster och sakristia i väster. Sockeln är av granit. Ytterväggarna är vitrappade (före 1947 brädfordrade). Yttertaket är av tegel.

Över altaret, på östra väggen, hänger en altartavla - olja på duk - framställande "Kristi förklaring", signerad Tor Hörlin 1939.

Klockstapeln, strax öster om kyrkan, är uppförd som klockblock på granitsockel, inklädd med rödmålade brädor och spån med vitmålade kantlister och strävpelare.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)