Marielunds Gård

  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Marielund i Nättraby är en av många vackra herrgårdar som växte fram runt staden efter det att Karlskrona grundades.

Beskrivning

Marielund är idag en av de främsta herrgårdarna och det var i och med att jordbruket intensifierades under 1800-talet som det kom till. En lummig engelsk trädgård med dammar omger gårdsanläggningen som är mycket vackert belägen och på höjderna söder om gården ligger det ett utsiktsläge där man kan se en rad väldiga gravrösen från bronsåldern.

Gården har anor från 1600-talet. Den köptes 1746 av landshövding Adam Johan Raab. Efter att ha köpt gården 1889 startar Sven Hellerström ett storskaligt jordbruk. Nuvarande ägare är familjen Fredholm. De avvecklade mjölkproduktionen 1983, och nu inrymmer kostallet Carlskrona byggnadsvård.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)