Kallinge Kyrka

The church was built in 1937-39 and designed by Herbert Kockum.

Beskrivning

Ritningar till kyrkan utarbetades av arkitekten Herbert Kockum, Stockholm (stadfästa den 7 maj 1937). Kyrkan uppfördes 1937-39. Den invigdes 1939 av dåvarande biskopen Edvard Rodhe.

Kyrkan är mycket ovanlig då den är orienterad åt väster i stället för det normala åt öster. Den består av rektangulärt långhus orienterat med koret åt väster. Mitt på norra långsidan reser sig ett kvadratiskt torn. Sockeln är av råhuggna granitblock. Murarna är av tegel, slätputsade och vitkalkade.

På långhusets södra och västra sidor finns två avtrappade strävpelare. Yttertaket är av tegel. På tornets östra mur finns visartavlan för tornuret. På ytterdörrarna finns lås från 1600-talet.

Över altaret, på västra väggen, hänger en altartavla - olja på duk - framställande "Kristi förklaring", signerad professor Olle Hjortzberg 1939.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)