Hjortsberga kyrka

Hjortsberga kyrka anses vara Blekinges äldsta, troligen är den äldre än från 1200-talet.

Beskrivning

När kristendomen kom till Blekinge byggdes kyrkorna nära de platser människor av tradition sökt sig till. Hjortsberga ligger på Johannnishusåsen, som sedan 1982 är ett naturreservat, rikt på fornlämningar och sevärdheter. Hjortsberga kyrka byggdes i anslutning till det stora gravfältet på åsen.

På gravfältet som ligger på vänster sida om vägen, finns ca 120 synliga anläggningar. Gravfältet är troligen från yngre järnåldern/vikingatiden, åren 700- 1050 e. Kr. Här finns gravhögar, resta stenar, stensamlingar utlagda i treuddsform, fyrkantiga stensättningar och skeppssättningar.

Den nuvarande kyrkan i Hjortsberga anses vara Blekinges äldsta - vissa romanska drag tyder på att den är äldre än från 1200-talet. Vid utgrävningar har man hittat grunden till det som en gång var ett torn. Vapenhuset nämns första gången 1665 och kan möjligen vara byggt under senare delen av medeltiden. Sakristian tillkom 1770.

Bänkinredning, predikstol och altaruppsats är från 1600- och 1700-talet. Kyrkan är rikt utsmyckad och måste en gång haft stora tillgångar.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)