Hjortahammars gravfält

  • Ronneby
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Ett av Blekinges största och ståtligaste gravfält finns ca 17 km öster om Ronneby. På vägen passerar man ett röse från äldre bronsåldern ca 1.500 - 1.000 f. Kr. Gravfältet ingår i naturreservatet Vambåsa hagmarker.

Beskrivning

Fornforskarna på 1800-talet ansåg att Hjortahammar var ett slagfält från vikingatiden där de fallna från ett sjöslag skulle ha begravts. Nutida forskning vet emellertid att det är ett gravfält för invånarna i Vambåsa by, som en gång låg i anslutning till åkern norr om gravfältet.

På den smala udden finns ca 120 anläggningar synliga och mångdubbelt fler under marken. I den norra delen finns en grupp stora runda stensättningar, som tillkommit under äldre järnåldern, ca 0 - 400 e. Kr. De flesta gravarna tillhör dock yngre järnåldern/vikingatiden, ca 700 - 1050 e. Kr.

Flera gravar genomsöktes under 1820-talet och 1885. En del föremål togs tillvara och kan dateras till vikingatiden. Fynden var bl a dräktspännen, fingerringar av brons och silver, pärlor och knivar. Vid en undersökning gjord 1956 påträffades bl a en kvinnofigur av brons, en valkyria som med höjt mjödhorn mötte den döde vid ankomsten till Valhall.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)