Gummagölsmåla, Bräkneån

Reservatet i Gummagölsmåla dominerars av lövträd och har allt från små bäckar till stora ängar.

Beskrivning

Vid Gummagölsmåla rinner Bräkneån genom en 50 m djup ravin i ett platålandskap. Naturreservatet är beläget på den västra sidan av ån och omfattar delar av ån, den branta skogsbeklädda sluttningen samt delar av platån, som här präglas av gamla åker-, ängs- och betesmarker. Reservatet är i dagsläget ej utmärkt i terrängen.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)