Gränums cykelled

Underbar cykelled

Beskrivning

Östra Orlundsån rinner nedströms Åkekvarn fram i en ravin omgiven av bokskog. Om du stannar ca 500m söder om Åkekvarn halvvägs ned i backen mot Snärjet så har du ån nära vägen på höger sida.

Hela sträckan från Åkekvarn och ned till de öppna markerna vid Snärjet har höga naturvärden och här och var längs ån kan man se ormbunken safsa eller kungsbräken som den också kallas. Sluttningarna är ganska blockiga och här står en del äldre bokar kvar vilket gör att det finns gott om död ved. Detta gynnar den mindre hackspetten som häckar i området.

Egenskaper

  • Barn & Familj

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)