Göljahult

Göljahult är ett av Blekinges äldsta naturskyddade områden, och fridlystes som naturminne redan 1959 för att bevara ett bestånd av ormgranar.

Beskrivning

Gran med ormlika grenar
I Göljahult, mellan Eringsboda och Backaryd, finns ett bestånd av ormgranar. På ormgranen sitter barren direkt på grenarna, som saknar småkvistar. Grenarna får ett slingrande, ormlikt utseende. Orsaken är en ärftlig variation av vanliga granar. Formen är vildväxande i hela Sverlige. Göljahult är en av sex platser i landet med ormgransbestånd. Här finns de i olika åldrar och storlekar. Naturreservatet består av granskog med inslag av lövträd som björk, ek och asp.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)