Veterandagen i Ronneby Brunnspark

Under tillställningen hedrar vi Cypernveteraner 74-80 samt inviger ett nytt veteranmonument i Ronneby Brunnspark. Marinens musikkår underhåller. Allmänheten är välkommen att delta.

Beskrivning

Ceremonin äger rum i Ronneby Brunnspark i anslutning till Rosenträdgården, väster om vattenfallet.

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)