Värmansnäs naturreservat

Halvö i Listersjön består av 3 hektar äldre barrskog.

Beskrivning

Värmansnäs naturreservat består av en tre hektar stor halvö med äldre lövblandskog dominerad av ek och bok och med ett stort inslag av gran.

Halvön höjer sig tio meter över Listersjön och klipporna stupar brant ned i sjön. Enligt Peter Geddas karta från 1688 var Värmansnäs en del av en kalvhage. I området fanns då enligt kartan rikligt med lövträd.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)