Värmansnäs naturreservat

Under ett besök i naturreservatet Värmansnäs får du uppleva en artrik äldre lövblandskog på en halvö i Listersjön. Klipporna stupar brant i sjön eller bildar rasbranter.

Beskrivning

Värmansnäs fridlystes som naturminne 1961. Anledningen var ”Att så länge som möjligt bevara nuvarande beståndstyp och därvid studera markvegetationens utveckling samt att bereda fristad åt grävling”.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)