Värmansnäs

Halvö i Listersjön består av 3 hektar äldre barrskog.

Beskrivning

Avsikten med Vermansnäs naturreservat är att bevara det nuvarande skogsbeståndet så länge som möjligt för att kunna studera markvegetationens utveckling under sådana förhållanden.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)