Världsarvsdagarna - Världsarvet som en digital tvilling

Vilka fördelar finns det med att Karlskrona med dess världsarv blir en digital tvilling? Hur kan världsarvet förstärkas, skyddas och användas digitalt?

Beskrivning

Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut.
Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt och Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare berättar om hur Karlskrona kommun jobbar med digitala tvillingar för att skapa den smarta staden.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)