Världsarvsdagarna - Modelldriven utveckling och innovation i vårt världsarv från 1600-talet och framåt

Lär dig mer om användningen av fysiska och digitala modeller för att driva produktutveckling och hur detta har sina rötter i vårt marina världsarv. Tobias Larsson, professor i maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola och Ivar Wenster, byggnadsantikvarie.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)