Vandringsled - Kohageleden

  • Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Vandringsled vid Eriksbergs naturreservat.

Beskrivning

Naturreservatet Eriksbergs stränder sträcker sig utanför Eriksbergs vilthägn och ger möjlighet till fina vandringar längs havet. Kohageleden har bland annat en vacker bokskog ända nere vid vattenbrynet. Startar vid infarten till Eriksberg och går till torpet Kohagen. Leden är 5 km lång.

Eriksbergs stränder utgörs främst av klippor. I sprickor och på platser med djupare jordtäcke finns tätare trädbestånd med allt ifrån alkärr till hedbokskog. Vandringsleder finns utmärkta från båda hållen. Vandringen är ganska krävande men erbjuder fantastiska vyer ut mot havet. Längs lederna kan man se resterna av de många små torpen som förr beboddes av fiskare och småbrukare.

Vägbeskrivning Kohageleden/östra delen: E22, följ brunvit skyltning till Eriksberg Vilt & Naturpark. Parkera vid grinden och gå österut. GPS: N 56°11’26” E 15°00’00”.

Se länk nedan för mer utförlig beskrivning och karta.

Vill du även besöka Eriksberg Vilt & Naturpark? Eriksberg är ett 900 ha stort inhägnat område och har en inträdesavgift. Inom egendomen finns kron- och dovhjort, visent, mufflonfår och vildsvin. Även ett rikt fågelliv. Mer information finns på www.eriksberg.nu.

Egenskaper

  • Utomhus

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)