Vambåsa hagmarker

Vid Vambåsa gård ligger Vambåsa Hagmarker med dess ekbevuxna betesmarker, våtmark och ett rikt fågelliv.

Beskrivning

Ekbevuxna betesmarker söder om E22 vid stora Vambåsa gård. I södra delen av reservatet ligger Hjortahammars gravfält på en ås som försvinner ut i Östersjön. 87 hektar.

Vid Vambåsa våtmark, i reservatsgränsen, finns ett fågeltorn uppfört. Tornet är en bra utgångspunkt om man vill studera det rika fågellivet i området.

Fågeltornet har medfinansierats genom statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)