Utställning Sacred Space på Skärva Gård

Måleri & grafik av Cia Olsson och Anna-Stina Gerdin. Vernissage på Skärva Gård den 30-31 maj kl 11-17. Utställningen pågår till den 22 juli.

Beskrivning

"När vi målar går vi in i ett heligt rum. Till vårt innersta rum. I kontakt med det eviga dras vi in i vårt djup. Bortom tid och rum. Bortom kontroll. Till ett heligt rum. Till lekens och fantasins värld. I mellanrummet som uppstår är vi fria att skapa något nytt. Med utställningen Sacred Space vill vi dela vårt heliga rum med Dig. Vårt måleri inspireras av Vedic Art som är en djup visdomslära med 17 principer. Dessa principer har hjälpt oss att hitta glädjen, utforskandet och leken i skapandeprocessen."

Cia Olsson är född 1968 och uppväxt i Hallarum öster om Karlskrona och bor sedan 20 år i Stockholm. Kvinnor är ett viktigt tema i Cias konst och i denna utställning. Konsten att vara kvinna är ingen enkel historia. Att vara i sin fulla kraft och styrka, i sin skönhet, ödmjukhet och stolthet. Att utmana sina rädslor och våga vara modig. Att vara fullt ut i sin kropp, sin känslighet och sin sexualitet här på jorden. Att känna sig helt fri och ändå kunna ha djupa nära relationer. Att vara i kontakt med sin högre medvetenhet och sin intuition och inte köra över sig själv. Att både bejaka sina kvinnliga och manliga sidor. Att våga leva sin Prinsessa och sin Gudinna. Att våga leva livet fullt ut. Detta bearbetar Cia i sin konst och i sitt liv. Cia har medverkat på drygt 20 konstutställningar, både separata och grupputställningar, i Stockholm och Karlskrona och hennes tavlor finns nu i flera länder bl.a. Canada, Frankrike, Schweiz och Norge.

Anna-Stinas Gerdin är född 1967 och uppväxt i Lindesberg, Västmanland. Hon har bott många år i Stockholm men är nu bosatt i Åby, utanför Norrköping.
Anna-Stinas konstnärliga skapande utgår ifrån en impuls, en idé. Det kan vara ett material eller en tanke om att förena eller förstå något särskilt som ger impulsen till en tavla. Anna-Stina har ägnat de senaste åren till att utforska begreppet mellanrum. Hon började med att måla särskilda mellanrumstavlor för att försöka uppleva mellanrummet och dess möjligheter. Hon har nu övergått till att måla fram både mellanrum och motiv lika starkt i sina bilder. I dessa bilder har sagolika motiv framträtt vilket du kan uppleva på denna utställning. Valet att låta allt vara möjligt att låta alla slags figurer få finnas har hon upplevt som befriande. Med sin konst vill Anna-Stina förmedla en känsla av stillhet och ge tid till eftertanke. Hennes konst manar till att du stannar upp och låter ögat vila en stund. Då djupnar seendet och nya möjligheter framträder. Anna-Stina har medverkat i ett flertal utställningar både i Sverige och utomlands.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)