Utställning - "Carlshamn - lasternas stad"

Utställning på Karlshamns Museum.

Beskrivning

Från mitten av 1800-talet och fram till 1960-talet fanns det flera företag i Karlshamn som producerade sprit, tobaksvaror och inte minst den berömda Flaggpunschen. Tillverkningen av dessa njutningsprodukter har med tiden gett Karlshamn epitetet "lasternas stad" (som också kopplas till hamnen och den typen av laster).

I utställningen vill man lyfta fram de produkter som tillverkades i Karlshamn och vad det innebar för för både producenter och konsumenter. Man vill dock inte att utställningen ska uppfattas som ett sätt att försköna användningen av njutningsprodukter, och som motpol visar man också nykterhetsrörelsens uppkomst och verksamhet i Karlshamn.

Utställningen som har namnet "Carlshamn - lasternas stad" öppnar för besökare den 23 juni och håller sedan öppet tisdag-söndag kl 13.00-17.00 (måndagar stängt) till 31/8. Därefter måndag-fredag kl 13.00-16.00.

Entré: 50 kr (barn och studerande fri entré)
I entrén ingår samtliga museum; Karlshamns Museum, punschmuseet och Skottbergska gården.

Arrangör: Karlshamns Museum

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)