Utställning - Agneta Östlund & Berit Hammarbäck

Utställning på Karlshamns Konsthall.

Beskrivning

Utställningen pågår mellan 5 oktober och 27 oktober, öppet lördag-söndag kl 13-17. Vernissage lördagen den 5 oktober (Kulturnatten), officiell invigning kl 17.00. ABF-kören kommer att ge spontansång under kvällen. Asarum Vocalis, kör under ledning av Noora Karhuluoma kommer att sjunga ca kl 20.30.

Agneta Östlund:
"Urban miljö och natur. Två motpoler som kompletterar varandra. Där hämtar jag som oftast intryck och inspiration. Vardagslivet i en pulserande storstad där tillvaron växlar snabbt - kontra lugnet, det vilsamma och det långsamma ute i naturen. Allt blir till bilder som samsas med varandra. Eller inte.
Sökandet efter en specifik färg, en linje eller en rörelse kan lika gärna förkastas eller påbörjas i antalet målningar och bli till ett annat sammanhang. I grafiken är det oftast motivet som styr vilken konstgrafisk teknik som jag kommer att gå vidare i. Det är inte ovanligt att jag använder mig av flera tekniker i en och samma bild, och använder mig av flera plåtar, gärna med inslag av monotypi. Jag arbetar uteslutande med miljövänliga tryckfärger baserade på soja."

Berit Hammarbäck:
"När jag målar, befinner jag mig som på en resa. Jag vet inte alltid hur det ser ut vid resans slut, men målar tills ”jag känner igen mig”. Det jag utgår ifrån är intryck, erfarenheter, upplevelser och minnen, som jag bearbetar under tiden jag målar. Målningen är färdig, när jag känner, att den svarar mot något inom mig, det stämmer, nu är den klar – inte ett penseldrag till.
I grafiken arbetar jag mer strukturerat och vet oftast, hur jag vill att trycket ska se ut, när bilden är färdig. Jag arbetar med bilden tills den ser ut, som jag tänkt. Det är inte alltid så, ibland blir man överraskad, slumpen spelar in, och då kan man utnyttja det så resultatet blir lite annorlunda- i bästa fall bättre. Blir det inte bra, får man börja om från början."

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)