Tromtö naturreservat

Naturreservatet är ett vackert område med ädelskog, ute på en udde i havet.

Beskrivning

Tromtö är känd för sina bokskogar och här är stora lövsalar av bok och ek av imponerande höjd och lummighet.

Norr om herrgården som finns här, finns en av de mest värdefulla ekhagarna i länet. Strax intill finns en anlagd våtmark för fågellivet.

Tromtö har också länets största hägerkoloni. Som mest lär det ha häckat ca 140 par här under 1940-talet. Idag är antalet mindre, runt 40 par.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)