Treklasen

200-årigt barrskogsbestånd 15 kilometer öster om Ronneby.

Beskrivning

Området består av ett urskogsliknande, drygt 200-årigt barrskogsbestånd med inslag av bok. I närheten av reservatet finns ett flertal fornlämningar från mellersta järnåldern.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)