Tallet

Gammal naturskog med 12 ha och ligger 7 km nordost om Ronneby. Marken i Tallet är gammalt svedjeland, vilket betyder att marken har bränts. Troligtvis har detta skett under 1830-talet. Den pampiga urskogen är utvecklad på ett 175 år gammalt s k bråne. Området är strövvänligt och mycket sevärt.

Beskrivning

Marken i naturreservatet Tallet är gammalt svedjeland och ligger utanför Ronneby.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)