Bli medlem!

Tillsammans bildar vi gemensamt en stark plattform. Visit Blekinge har fokus på din affär med uppgiften att paketera, marknadsföra och sälja din som medlem's reseanledning. Vi skapar en helhet från inspiration till affär, minnet och känslan hos besökarna ska vara världsklass.

Brokamåla Gård, Olofström

Bild: Jens Lennartsson

 

Vision & mål

Tillsammans skapar vi ett attraktivt Blekinge genom äkta, kreativa och unika upplevelser i Norra Europas närmaste skärgård.

 

År 2020 ska Blekinges besöksnäring:

✔ Vara en exportmogen destination

✔ En besöksnäringsomsättning på 4 miljarder

✔ Blekingebesöken ska omsätta mer pengar

✔ En ökad lönsamhet hos aktörerna

✔ Öka antalet som jobbar i branschen

✔ Genererat fler företag som jobbar inom branschen.

 

Medlemsnytta

Några av medlemsskapets mervärden:

✔ Annons på visitblekinge.se

✔ Redaktionell text

✔ Samarbetspartner i Visit Blekinge magasinet (svenska, engelska, tyska & polska)

✔  Partnerdeltagare på mässor

✔  Tillgång till gemensamma forum, utbildningar och informationsträffar

✔  Annons i ArrivalGuides till medlemspris

 

VisitBlekinge AB (svb) är delfinasierat av Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge.

Tillbaka till startsidan