Naturligt vackert

Bli medlem!

Tillsammans bildar vi gemensamt en stark plattform. Visit Blekinge har fokus på din affär med uppgiften att paketera, marknadsföra och sälja din som medlem's reseanledning. Vi skapar en helhet från inspiration till affär, minnet och känslan hos besökarna ska vara världsklass.

Naturens färger

 

Vi bygger Blekinge tillsammans

- "Barnens Gård är medlemmar i Visit Blekinge på den högsta nivån. För att vi är övertygade om att vi måste bygga Blekinge som besöksmål tillsammans!" Åsa Alm, Barnens Gård

 

VisitBlekinge AB (svb) är delfinasierat av Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge.

 

 

Vision & mål

Tillsammans skapar vi ett attraktivt Blekinge genom äkta, kreativa och unika upplevelser i Norra Europas närmaste skärgård.

År 2020 ska Blekinges besöksnäring:

✔ Vara en exportmogen destination

✔ En besöksnäringsomsättning på 4 miljarder

✔ Blekingebesöken ska omsätta mer pengar

✔ En ökad lönsamhet hos aktörerna

✔ Öka antalet som jobbar i branschen

✔ Genererat fler företag som jobbar inom branschen.

 

Bli medlem nu - Medlemsansökan

Välj medlemspaket här - Blekingeambassadör, Utlängan & Hanö

 

"What´s in it for me"

Eller snarare är det så här.. nu teamar vi upp!

Visit Blekinge jobbar för att din verksamhet ska växa, som marknads- och säljbolag är vi ditt verktyg att expandera.

Några av medlemsskapets mervärden

✔ Annons på visitblekinge.se. 6 000 visningar per år.

✔ Banner på visitblekinge.se

✔ Samarbetspartner med redaktionell text på 4 språk i Visit Blekinge magasinet

✔  Partnerdeltagare på mässor

✔  Tillgång till gemensamma forum, utbildningar och informationsträffar

✔  Annons i ArrivalGuides till medlemspris

 

Läs om dina medlemsförmåner mer utförligt här - Medlemspaket

 

Tillbaka till startsidan