En hållbar semester i Blekinge

Blekinges kustlandskap och skärgård blomstrar av en spännande och biologisk mångfald. Här kan du plocka samma ängsblommor, skåda samma fågelarter och meta samma fiskar som det gjordes flera generationer tillbaka i tiden.

Medvetna semesterpaket

Alla upplevelsepaket som erbjuds på denna sida är kvalitetsmärkta för att säkerställa att vi ska kunna uppleva samma saker i framtiden. Håll utkik, de kommer upp som en "Nyhet 2018" så småningom!