Guldskatter & skeppsvrak

Guldgubbar, Västra Vång, Åke Nilsson

29 guldgubbar 

- Sveriges tredje största fynd av guldgubbar som gjorts i Sverige

Guldgubbar hittas ofta på platser som förknippas med makt och religösa riter. Det har utan tvekan varit en betydelsefull plats under järnåldern och flera hundra år framåt. Platsen för fyndet har förmodligen varit en kulplats.

Nu kan du se utställningen "Skatterna från Vång" på Blekinge Museum i Karlskrona.

Utställningen visar guldgubbar, huvuden i brons, guldspiraler, vikingamynt och mycket, mycket mer från utgrävningen i Ronneby,

Utställningen kan visa på ny kunskap om maktbalansen i dåtidens Europa, vardagen i byn och om religösa riter under årtusendet e.Kr. Fyndet är det tredje största av guldgubbar i Sverige och arkeologerna ser drag från både keltisk och romersk kultur i de gjutna bronshuvudena. Vad ser du?

Följ med på en guidad visning av fyndplatsen, läs mer och boka här -

Västra Vång i Ronneby

 

 
Gribshunden

Gribshunden 

- Ett världsunikt fynd!

I Ronneby skärgård, norr om Stora Ekön, ligger ett vrak från 1480-talet. Det vilar på knappt 10 meters djup och lätt slagsida åt styrbord. Det som syns av vraket är akterstäven och några av babordssidans spant.

Skeppet är det äldsta kravellbyggda fartyg som hittats i nordiska farvatten.

Fynd som delar av kanoner och ringbrynjor tyder på att skeppet varit rustat för strid. Man har även hittat djurben, laggkärl och glas. Nio kanonlavetter och skeppets gångspel bärgades.

Kungligt skepp

I krönikorna skildras att kung Hans gjorde en resa till ett riksmöte i Kalmar 1495. Han ville genom förhandlingar åter samla de nordiska rikena under en union och en unionkung. Ett av fartygen som stävade mot Kalmar var "Gribshunden" som anges som kungens huvudskepp. När skeppet kommer till Ekön bröt en eldsvåda ut ombord och skeppet sjönk.

Adelsmannen Tyge Krabbe som var med på resan berättade att många adelsmän och "fattiga karlar" omkom i lågorna.

Utställningen visar fynden som bärgades och hur de kan tolkas. Även en film från vrakplatsen visas. Den marinarkeologiska undersökningen utfördes av Kalmar läns museum på uppdrag från Länsstyrelsen Blekinge. Föremålen finns idag på Rosenholm.

Sensationella fynd i juni 2015

- Ett grinande monster - själva Gribshunden - som suttit i fören på skeppet för att skrämma fienden.

Historiska källor tyder på att det utbröt en brand på Gribshunden under resan till Kalmar. Seglasten genomfördes på uppdrag av den danske kungen Hans för att försöka återfå Sverige i Kalmarunionen.

Skeppet är det äldsta kravellbyggda fartyg som hittats i nordiska farvatten.

Figuren i fören är förhållandevis välbevarad och den del som fortfarande ligger gömd under dyn på botten tros vara i ännu bättre skick.

Lyssna till en radiointervju efter fyndet -  "Man blir häpen och förvånad", Johan Rönnby, av Radio P4 Blekinge

Rosenholm, Blekinge Museum

Rosenholm

- 60 000 föremål från forntid till nutid

Här kan du se tusenåriga föremål framgrävda ur den blekinska myllan, från dåtid till nutid. En allldeles egen skattkammare och du får gå in i den.

 

Tillbaka till startsidan