Store mosse

110 hektar stort vildmarksliknande område med skog, mosse och sjö som är en del av Listersjön.

Beskrivning

Store mosse är ett 110 ha stort område, bestående av skog, mosse och en del av Listersjön.
Fågelskydd
Den östra delen av naturreservatet omfattas av fågelskydd. Under tiden 1/4 – 15/7 är det förbjudet att vistas där.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)