Stentoftensten

Runsten med en sk galder, en förbannelseformel, som numera står i vapenhuset i Sölvesborgs kyrka.

Beskrivning

Runstenen påträffades 1820 i en åker utanför Gummarp. Stentoftenstenen har den längsta, kända text med 24-typiga äldre runraden, den sk futharken. Inte mindre än 124 runtecken finns inristade. En av tolkningarna av huvudinskriften lyder så här:

Nya gjorde vården åt sina söner. Nya gjorde vården åt hirdmän. Hådulv gav sitt folk äring. Härjulv gav sitt folk sin segerkraft.

En annan tolkning lyder:

Åt nybyggarna, åt nykomlingarna gav Hådulv äring. Härjulv överöste dem med rikedom.

Efter huvudinskriften finns en förbannelseformel som kan tolkas så här:

Jag runornas mästare döjer här kraftfulla runor. Oavbrutet behäftad med arghet hemfallen till död genom trolldom är den som bryter detta minnesmärke.

I en annan tolkning med i stort sett samma innebörd sägs:

Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke ska ständigt plågas av arghet. Svekfull död ska drabba honom. Jag spår fördärv.

Stentoftenstenen kan troligen dateras till 600-talet e. Kr.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)