Sonekulle-Biskopsmåla

Naturreservat med ca 40 ha har ett vackert strövområde vid Bräkneåns mynning, 15 km sydväst om Ronneby.

Beskrivning

Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat ligger vid Bräkneåns mynningsområde. Landskapet präglas av åns deltabildning med vassar, betade strandängar och skogsbestånd. Söder om reservatet finns ett naturskönt område med bad- och rastmöjligheter.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)