Skuremåla

Det vackra mosaikartade Skuremåla, nordost om Ronneby, omfattar ås- och deltabildningar från inlandsisens tid.

Beskrivning

Skuremåla omfattar ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning i området kring Skuremålagölen. Här är också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)