Samtal kring Mörrumsån

Mörrumsåns Vattenråd bjuder in till samtal om Aggaån/Skyeån.

Beskrivning

Mörrumsåns Vattenråd bjuder in till ett samtal kring Mörrumsån med biflödena Aggaån/Skyeån. Bidra med din kunskap: vilka särskilt värdefulla miljöer bör uppmärksammas i området och hur kan området utvecklas och tillgängliggöras ytterligare?

Välj var du vill vara med:
Haldakrogen Svängsta, tisdagen den 2 oktober kl 18:30
Näckrosen Ingelstad, onsdagen den 3 oktober kl 18:30
Visionshuset Ramkvilla, torsdagen den 4 oktober kl 18:30

Mörrumsåns Vattenråd är ett nätverk av kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar, fastighetsägare samt allmänhet.

Alla intresserade är välkomna!
Ingen anmälan behövs. Det bjuds på fika.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)