Retreat Agdatorps Atrium

Ett retreat för dig som är högkänslig eller upplever mycket stress.

Beskrivning

Här kan du få vila dina sinnen och få egen tid i en vacker miljö. Vi kommer att arbeta med känslohantering och medvetandeutveckling. Retreatet syftar till att hjälpa dig att hitta en stressfri vardag som är anpassad efter dig, och som kan hjälpa dig att använda dina högkänsliga förmågor till din fördel.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)