Resereportage

av Niklas Kämpargård

Jag hoppas att min erfarenhet som resejournalist och bloggare kan göra Blekinge som destination mer synlig för besökare och att reportaget ger läsaren inspiration att uppleva allt från restauranger till badplatser.

Artiklar om Blekinge

Om Niklas Kämpargård

Författare | Föreläsare | Skribent | Fotograf

Böckerna: Lev som en bonde, Bondens Skafferi, Krishandboken & Resa med barn

Blogg: Lev som en bonde | Instagram: @niklas_kampargard