Repslagarbanan.

  • Karlskrona
  • http://www.repslagarna.se
  • Enligt överenskommelse, året runt.
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

På Lindholmen inne på gamla varvsområdet ligger den kanske mest dolda och oupptäckta delen av världsarvet i Karlskrona – Repslagarbanan. Detta trots att den mycket väl kan ses som det örlogsmarina världsarvets hjärta. "Doften av tjära kommer alltid att
få dig att minnas detta besök.”

Beskrivning

När du stiger in i Repslagarbanan hamnar du lika många år bakåt i tiden som banan är lång. Repslagarbanan, en av Karlskronas äldsta bevarade byggnader och Sveriges längsta träbyggnad, är nämligen hela 300 meter lång.
Banan uppfördes redan 1692–93 och var i drift ända fram till 1960-talet, då verksamheten upphörde. Byggnaden, som är det främsta byggnadsverket från varvets äldsta skede, är i stort sett oförändrad sedan uppförandet.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)