Öppet hus på Mårtenssons Båtbyggeri, Ö Hästholmen

Under alla lördagar i juli och augusti kl. 10:00 - 14:00 erbjuds visning av byggnadsminnet/båtvarvet.
Möjlighet till roddtur med traditionell jaktkanot erbjuds också.

Beskrivning

På ön Östra Hästholmen i Karlskrona östra skärgård drev de tre bröderna Hugo, Karl och Göte Mårtensson båtbyggeri mellan 1934 och 1985. De byggde fler än 1 000 träbåtar. De minsta var 13 fots jaktkanoter och de största sk vrakekor med en längd över 30 fot. De flesta byggena var sprisegelriggade Blekingsekor att användas för lokalt småskaligt fiske i den grunda skärgården. Därutöver byggdes även jaktkanoter, vrakekor och med tiden sk motorsnipor. Allihop klinkbyggda träbåtar, just den för Norden typiska byggnadsteknik som nyligen togs upp på Unescos lista över immateriella kulturarv att bevara för framtiden.

Bröderna Mårtenssons båtbyggeri byggnadsminnesförklarades 1997.

Alla lördagar i juli och augusti kl. 10:00 - 14:00 hålls varvet öppet för allmänheten. På plats finns kunniga guider tillgängliga för att berätta om varvets historia.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)