Mölleryds naturreservat

Det oexploaterade naturreservatet som är en del av Johannishusåsarna och ligger beläget väster om Ronneby.

Beskrivning

Mölleryds naturreservat är en oexploaterad del av Johannishusåsarna och ligger omkring 2 km väster om Johannishus slott.

Åsen är ungefär 3 km lång och är skogsklädd och omges av bland annat barrskog.

De fyra naturreservaten Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar bör ses i ett sammanhang. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning.

Området har stort värde som geologiskt demonstrationsobjekt och är av riksintresse på grund av sina geovetenskapliga värden.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)