Mete

  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Vi har fyra olika typer av kort. Korten kan bokas som dagskort, veckokort(mån-fre) eller weekendpaket(fre-lör, här ingår boende 2 nätter).

Sommarmete dagkort
Specimen Id
Specimen Mete
Specimen Predator

Beskrivning

<b>Sommarmetekort</b> är mest tänkt för våra yngre fiskare och sommarturister. Detta kortet gäller inte fiske efter gädda, gös, lax, havsöring eller ål. Vid eventuell fångst av dessa arter ska fisken återutsättas.
<b>Säsong 1/6 - 31/8</b>

<b>Specimen Id</b> är ett exklusivt kort för metaren som vill rikta sitt fiske efter den mycket storväxta Iden på den nedre delen av Mörrumsån. Detta metkort ger tillgång till två unika pooler där den havsvandrande Iden uppehåller sig.
<b>Säsong 01/04 - 20/4, 1/10 - 30/11</b>

<b>Specimen Mete</b> är tänkt för metaren som vill rikta sitt fiske efter Färna, Braxen, Sutare, Mört, Id, Vimma, Sarv, Björkna och Abborre. Kortet ger inte tillgång till gädd-, gös-, lax- eller havsöringsfiske.
<b>Säsong 1/4-1/5, 1/6-30/9, 1/10-15/3</B>

<b>Specimen Predator</b> är för metaren som jagar åns storväxta gäddor och gösar. Detta är det enda metkort som gäller för fiske efter gädda och gös. Kortet ger inte tillgång till lax- eller havsöringsfiske.
<b>Säsong 1/4 - 1/5, 1/6-30/9, 1/10-15/3</b>

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)