Medlem

 - välkommen till din sida!

 

I sociala medier

Vi vill bygga en bra kommunikation med våra besökare och har skapat en strategi för att uppnå våra mål. Mycket tid läggs på research, innehåll och budskap som är relevant och sticker ut. Genom tydliga teman blir budskapen starkare och medvetna. Vi syns på webb, i artiklar, på sociala medier, i pr och nyhetsbrev. Har du en produkt som skulle passa in i pågående eller aktuella teman, eller skulle du kunna twista ditt budskap? 

Hör av dig via mail till info@visitblekinge.se

 

Visit Blekinge Talks 

föreläsningar och workshops 

Vi tror att det är viktigt att alla inom besöksnäringen får bra förutsättningar att utvecklas, diskutera och träffas. Därför anordnar Visit Blekinge ett antal "talks" under året för våra medlemmar. Upplägget kan variera från föreläsningskväll till en heldagsworkshop. Det är ni medlemmar som ger oss input om önskemål eller behov och vi som skapar förutsättningarna genom att bjuda in spännande föreläsare eller kompetens som ger kunskap och energi för oss alla att fortsätta stärka Blekinge som besöksmål.

Visit Blekinge Talk #2 - 2018 arrangeras den 14 november på Scandic hotell och fokuserar på våra tysktalande gäster och målmarknader. 

Visit Blekinge föreläsning Talks 2