Meditation & Mindfulness

Lär dig meditera och vara i nuet.

Beskrivning

Meditation handlar inte om att kontrollera dina tankar. Meditation handlar om att sluta låta tankarna kontrollera dig.
Nuförtiden har betydelsen av stress hantering och träning för sinnet blivit tydligare för människor världen över.
Det kommer att tränas tillsammans på olika typer av meditation, stress hantering och mindfulness övningar, så att deltagarna kan välja den som passar just dem bäst.
Det kommer också att förklaras mekanismerna bakom olika former av meditation. Ändamålet med denna kurs är att erbjuda deltagarna de första nödvändiga stegen för detta fascinerande ämne. Under kursens förlopp kommer det att vara flera exemplifieringar kopplade till:
- olika meditationsetapper,
- sinnets mekanismer
- stress hantering
- förmågan att leva i Nuet
- och även till högre medvetandetillstånd man kan uppnå med hjälp av djup meditation.
Denna modul passar både nybörjare, samt de som vill fördjupa sig i meditationens fenomen.

Pris: 150 kr.
DROP IN

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)