Marinens dag i samband med Marinens 500-årsjubileum

Under 2022 fyller marinen 500 år. Femhundra år tidigare, år 1522, föddes den svenska flottan. Anledningen var havets och sjövägarnas avgörande betydelse i en orolig tid.

Beskrivning

Marinens närvaro har genom seklen, såväl i orostider som under lugnare perioder, varit viktig för Sveriges utveckling och självständighet. Femhundra år senare är betydelsen av havet och den svenska marinen minst lika stor som när den bildades. Var med och fira marinen och alla de människor som under seklen gått till sjöss för Sveriges bästa.

Under Karlskronahelgen genomförs Marindagen lördag den 13 augusti då grindarna öppnas för allmänheten och hela verksamheten visas, i sin rätta miljö, upp för den breda allmänheten.

Den 12:e och 14:e sker aktiviteter av mer historiskt slag i Örlogsstaden och vid Marinmuseum. Även här ska en minnessten avtäckas. Detta sker under fredagen den 12 augusti vid Amiralitetskyrkan.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)